COLD TURKEY
ατομική έκθεση φωτογραφίας 
solo photography exhibitionΧαμάμ οδού Κατρέ 4, Χανιά
30 Σεπτεμβρίου - 10 Οκτωβρίου 2023


Στο πλαίσιο των Φωτογραφικών Συναντήσεων 2023 στα Χανιά, είχα την χαρά να πραγματοποιήσω στο Χαμάμ της οδού Κατρέ, την ατομική φωτογραφική έκθεση βασισμένη στο βιβλίο COLD TURKEY (2021). Η φωτογραφική εγκατάσταση εκτυλίχθηκε ως μια γραμμική πορεία από την παράλυση, το σοκ της συνειδητοποίησης του εθισμού και την πορεία προς την έξοδο, το πένθος της απώλειας, τη μοναξιά, τη φυγή προς το φως, την κάθαρση. Αυτός ο τόπος, όπου η εξάρτηση γίνεται μέθεξη και το φαντασιακό σε καλεί να επιστρέψεις πίσω, αντανακλάται στο μέσο της κεντρικής θολωτής αίθουσας, στον Πειρασμό.

Hammam, Katre 4 street, Chania, Crete
30 September - 10 October 2023

In the context of the Photographic Encounters 2023, I had the pleasure to present at the ottoman hammam of Katre street in Chania, Crete a solo exhibition based on my book COLD TURKEY (2021). The photographic installation unfolded as a linear route from the paralysis, the shock of the realization of the addiction and the adventure of rehabilitation from it, the grief, the loneliness, the escape towards the light, the catharsis. This place, where dependence becomes methexis and the imaginary constantly calls you back, is reflected in the middle of the central vault, in Temptation.

Η επιμέλεια του στησίματος της εγκατάστασης, με κλώστρα (διάτρητα τούβλα) τοποθετημένα σε διαφορετικές διατάξεις -σε ένα παιχνίδι ισορροπίας- και ελαφριές ξύλινες κατασκευές που ακουμπούσαν στους τοίχους, έγινε από τη Chora Atelier με απόλυτο σεβασμό προς την ιστορικότητα, την κλίμακα, τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και την υλικότητα του χώρου.

Το Οθωμανικό Χαμάμ, αγκάλιασε το έργο, υπαινίσσοντας έμμεσα έννοιες που πραγματεύονταν η ίδια η έκθεση, όπως το τραύμα (μέσα από τις ανοιχτές πληγές-κόγχες), την τυφλότητα (μέσα από την παλαιότερη χρήση του χαμάμ με τους ατμούς και το θόλωμα της ατμόσφαιρας), τον κατακερματισμό (μέσα από την φθορά και τις ρωγμές των ίδιων των τοίχων), το φως (που έρχεται σημειακά από στρογγυλές οπές στην οροφή κατά τη διάρκεια της μέρας), τα πολλαπλά στάδια της απεξάρτησης (μέσα από τη διαδοχή διαφορετικών δωματίων) και τέλος την κάθαρση, την προετοιμασία για εξαγνισμό του σώματος και της ψυχής.

The constructions, made of klostra (perforated bricks) placed in different arrangements and light wooden structures that rested against the walls, were designed by Chora Atelier with respect to the history, the scale, the architectural features and the materiality of the space.

The Ottoman Hammam, embraced the work, insinuating indirectly similar concepts to the exhibition itself, such as trauma (through the open wound-niches), blindness (through the hammam's earlier use with the steam and blurring of the atmosphere), fragmentation (through the worn walls), light (which enters during the day from circular openings in the roof), the multiple stages of addiction (through the succession of different rooms) and finally the katharsis, the preparation for purification of body and soul.
Μέσα σε έντεκα μέρες, έγιναν πολλαπλές μικρές ή μεγαλύτερες ξεναγήσεις και συζητήσεις με μικρούς και μεγάλους, φίλους, γνωστούς και άγνωστους. Νιώθω ευγνώμων προς όλο τον κόσμο που ήρθε και συνομίλησε μαζί μου.

Within eleven days were realized multiple guided tours and discussions with friends, acquaintances and strangers. I sincerely thank everyone who came and supported this exhibition with their presence.
Ιδιαίτερα ευχαριστώ για την τεχνική βοήθεια και υποστήριξη τους: Γιώργο Αναστασάκη, Τόνια Βιολάκη, Γιάννη Τσουχλαράκη, Δημήτρη Σδράλη, Δημήτρη Ορφανίδη & Έλσα Σπανουδάκη. Ευχαριστώ, επίσης, τον δημοσιογράφο Δημήτρη Μαριδάκη για τη συζήτησή μας και τη δημοσίευση στα Χανιώτικα Νέα.

Warm thanks for their technical help and support to: George Anastasakis, Tonia Violaki, Yiannis Tsouxlarakis, Dimitris Sdralis, Dimitris Orfanidis & Elsa Spanoudaki. I also thank journalist Dimitris Maridakis for our discussion and the publication in Chaniotika Nea.Το βιβλίο COLD TURKEY είναι ακόμα διαθέσιμο σε 5 τελευταία αντίτυπα
ως ειδική έκδοση συνοδευόμενη από ένα μικρό τύπωμα.

vision / όραση


PRESS
ZarpaNews
Photologio

IFocus
Monopoli
Chaniotika Nea

[interview by Dimitris Maridakis]Chaniotika Nea, Interview by Dimitris Maridakis, 7-10-2023
STEFANIA ORFANIDOU
ALL RIGHTS RESERVED © 2024