ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΥΟ ΠΟΛΕΩΝ

Αθήνα – L'Aquila. Μια συζήτηση για το βίωμα δύο πόλεων, μέσα από την περιπατητική εμπειρία, το βλέμμα στραμμένο στο αίσθημα της οικειότητας και της ξεθωριασμένης παιδικής μας μνήμης.

Στην παρουσίαση των φωτογραφικών βιβλίων PENDULUM και ΑΘΗΝΑ Σ'ΑΚΟΥΩ, μαζί με τον Αλέξανδρο Μιστριώτη, μοιραστήκαμε σκέψεις και εκμυστηρεύσεις για την εμπειρία μας σε δύο ετερόκλητες πόλεις που μας φιλοξένησαν και μας διαμόρφωσαν.

Ευχαριστούμε θερμά όσες και όσους παρευρέθηκαν σε αυτή την όμορφη και πλούσια βραδιά!

Στεφανία Ορφανίδου & Γιώργος ΣαλαμέA TALE OF TWO CITIES


Athens – L'Aquila. A conversation on the insight into two cities, through a peripatetic experience, a gaze directed at a sense of familiarity and our fainted childhood memory.

In the presentation of the photographic books PENDULUM and HEAR YOU ATHENS, together with Alexandros Mistriotis, we shared thoughts and confessions about our experience in two diverse cities, that offered us hospitality and shaped us.

We warmly thank all those who attended this lovely and fruitful evening!

Stefania Orfanidou & Georges Salameh


Περισσότερες πληροφορίες / More info:
Βιβλίο / Βοοκ Αθήνα Σ’ Ακούω
Βιβλίο / Βοοκ Pendulum
Η Επίσκεψη - Αλέξανδρος Μιστριώτης / The Reception - Alexandros MistriotisPRESS
I-Focus
Artworks
PhotologioFAHRENHEIT 451
Λεωφόρος Μαρίνου Αντύπα 102, 16346, Ηλιούπολη, Αθήνα© 2015–2022 
Stefania Orfanidou